Ảnh Tên sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
Incididunt ut Tủ gỗ 3 buồng
 
3,200,000.0Đ 3,200,000.0

Tổng cộng : 3,200,000.0Đ