Ảnh Tên sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
Incididunt ut Tủ phụ 03
 
1,800,000.0Đ 1,800,000.0

Tổng cộng : 1,800,000.0Đ