Ảnh Tên sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
Incididunt ut Tủ tài liệu 05
 
2,600,000.0Đ 2,600,000.0

Tổng cộng : 2,600,000.0Đ