Ảnh Tên sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
Incididunt ut Tủ giám đốc 01
 
7,200,000.0Đ 7,200,000.0

Tổng cộng : 7,200,000.0Đ