Ảnh Tên sản phẩm Số lượng Đơn giá Thành tiền
Incididunt ut Tủ giám đốc 02
 
4,500,000.0Đ 4,500,000.0

Tổng cộng : 4,500,000.0Đ